Privatnost


Privatnost na kupovinatrgovina.com

·      kupovinatrgovina.com neće nikada objaviti lične podatke svojih korisnika, osim onih podataka koje korisnici sopstvenom voljom objavljuju: ime, korisničko ime, email adresa, broj telefona, lokacija i slično.

·      kupovinatrgovina.com neće nikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, osim na pisani zahtev državnih organa Republike Srbije i u skladu sa Zakonom.

·      kupovinatrgovina.com koristi cookies, vrlo male tekstualne datoteke koji Veb server smešta na računar korisnika prilikom posete sajtu, kako bi se obezbedila identifikacija korisnika. Ne mogu sadržati viruse ni instalirati maliciozni softver na računaru na kome se koriste. Njihova namena je čuvanje podataka o logovanju, prethodnom sadržaju korpe, prethodno pogledanim stranicama...

·      kupovinatrgovina.com koristi Google Analytics, alat koji služi za praćenje analitike posećenosti veb sajtu. Na ovaj način kompanija Google ima pristup podacima koji protiču kroz veb sajt. Informacije se ne koriste u zlonamerne svrhe, već za analizu tipa korisnika i porekla poseta koje se odvijaju na sajtu kupovinatrgovina.com.Google ne sakuplja lične podatke niti bilo koje druge podatke o korisniku, već samo IP adrese i čuva ih na svojim serverima u SAD-u. Google neće prosleđivati ove podatke trećim licima, osim u situacijama kada se to nalaže Zakonom.

·      Korisnik može isključiti upotrebu cookies u svakom trenutku, putem podešavanja u svom internet pretraživaču. U tom slučaju korisnik neće biti u mogućnosti da koristi sajt kupovinatrgovina.com na predviđen način i u najboljem izdanju.