Bezbedna trgovina


Bezbedna trgovina na kupovinatrgovina.com

Kako da zaštite sebe od prevara na Internetu?

 

Ogromnu većinu oglasa na ovom sajtu objavljuju pošteni ljudi u koje možete imati povrenje. Dakle, optimalni su uslovi za uspečnu trgovinu. Uspešno tome, važno je znati i pratiti nekoliko pravila koje nalaže zdrav razum, kako bi se sprečio bilo kakav potencijalni pokušaj prevare.

 

Nekoliko naših saveta obezbednosti

 

·      Preferirajte da obavljate trgovinu sa ljudima sa kojima se možete uživo susresti

·      Nikad ne verujte ljudima koji odbijaju da se sastanu lično, iako za to postoje uslovi

·      Nikad ne verujte osobama koje šalju nerazgovetne ili nepovezane poruke i koriste strane jezike ili više njih u konverzaciji

·      Nikad ne šaljite novac posredstvom Vestern Union-a, MoneyGram-a i sličnih anonimnih sistema plaćanja

·      Nikad ne prihvatajte plaćanje čekovima i slanje novca unapred

·      Nikad ne verujte ljudima koji odbijaju plaćanje preko računa u banci

·      Nikad ne šaljite novac i proizvode u inostranstvo

·      Nikad ne ostavljajte osobi sa kojom pregovarate svoje lične podatke poput broja lične karte, JMBG, brojeva kartica…

·      Tražite osobi sa kojom pregovarate dodatne informacije poput punog imena, broja telefona, tačne adrese slanja ili sastanka

·      Tražite osobi sa kojom pregovarate dodatne informacije o proizvodu koji želite da kupite

·      Budite oprezni ukoliko proizvod nema dovoljno slika ili nisu reprezentativne ili se ne podudaraju sa tekstom oglasa

·      Čuvajte kopije svih korespodencija: email poruke, lične prepiske, pisma, podatke oosobi i slično

·      Ako ponuda deluje suviše dobra ili suviše povoljna da bi bila istinita, postoji velika verovatnoća da je zaista lažna

·      Uključite sopstveni instinkt da biste prepoznali pokušaj prevare

·      Ne verujte porukama koje izgledaju kao da su lančane, odnosno samo kopirane pa prosleđene

·      Prijavite sve sumnjive slučajeve, situacije, korisnike sajta ili oglase na naš email: podrska@kupovinatrgovina.com